הבדלים בין יועץ מס, רואה חשבון ומנהל חשבונות

דוח שנתי

בתחום הפיננסי קיימים כמה וכמה תפקידים, כולם חיוניים לצורך התנהלות כספית יעילה וכן לצורך התנהלת על פי החוק (מבחינת ניהול ספרים והגשת דוחות כספיים). אנשי מקצוע כגון מנהל חשבונות, יועץ מס או רואה חשבון, עוסקים כולם בנושאים חשבונאיים, אולם אין מדובר על מקצעות חופפים. ההבדלים ביניהם רבים וכוללים בין היתר שוני בהכשרה, באורכה ובעומק שלה, שוני בסמכויות ושוני בתפקיד שאותו הם מבצעים באופן יום יומי. בהמשך המאמר נסקור את תחומי העיסוק של שלושת בעלי מקצוע אלה, ונראה גם כמה מן ההבדלים ביניהם.

מנהל החשבונות

רבים נוטים לבלבל בין תפקידו של רואה החשבון לבין תפקידו של מנהל החשבונות בשל הדמיון בשם. אמנם, שנהם לוקחים חלק עולם החשבונאות, אולם לכל אחד נישה שונה. תפקידו של מנהל החשבונות הוא אדמיניסטרטיבי בעיקרו. לרוב יהיה מדובר על תפקידים של רישום הוצאות והכנסות, ביצוע אימות נתונים מול בנקים, לקוחות וספקים של העסק שבו הוא מועסק (פעולה המכונה התאמות) וביצוע דוחות כספיים גולמיים.

למרות שישנם מנהלי חשבונות בעלי רקע במיסים, אין הם נזקקים להבנה בתחום זה והכשרתם שמה דגש על יסודות הרישום החשבונאי בסוגים שונים של עסקים. ההכשרה נעשית בפיקוח משרד העבודה.

רואה החשבון

רואה החשבון, שלא כמו מנהל החשבונות, לא עוסק ברישום ואדמיניסטרציה שוטפים. התפקיד, שמצריך הכשרה מקיפה ולרוב אקדמאית, מחייב ידע מקיף בתחומי מיסוי, הבנה בכללים חשבונאיים ובפרשנויות של חקיקה ופסיקה.

רואי החשבון נחשבים לבעלי לתפקיד בכיר במשק, יש בהם שמועסקים בתור חשבים, מנהלי כספים, מבקרים פיננסיים או יועצים כלכליים ומנהלים בחברות שונות. אחרים מוכרים כאנשי מקצוע עצמאיים. כאשר הם מועסקים בחברות גדולות, כגון חברות בורסאיות, יש להם חשיבות בחתימה על דוחות כספיים על פי כללי הרשות לניירות ערך, וזאת במקביל ליכולתם לאשר דוחות תקופתיים שמוגשים לרשויות המס.

יועץ המס

יועץ המס בישראל, כמו רואה החשבון, הינו בעל הכשרה מקיפה בתחום המיסים. עם זאת, סמכויותיו החוקיות שונות מאלה של רואה החשבון ואין בסמכותו לאשר דוחות כספיים של חברות בע"מ או לבצע ביקורת בחברות כאלה כפי שמבצע רואה החשבון.

מרבית יועצי המס בישראל משמשים כמייצגים של עצמאיים, שכירים ואף חברות קטנות, מול רשויות המס כגון מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס ערך מוסף וביכולתם לסייע בעריכת דוחות אישיים ובהגשת בקשות להחזר מס.